ข้อตกลงและเงื่อนไข

1) เป้าหมายของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จัดทำเพื่อสร้างกฎระเบียบและข้อบังคับสำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์ที่สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บไซต์

2) สมาชิกจะได้รับข้อมูลที่หลากหลายเกี่ยวกับสินค้า รวมถึงข้อมูลสินค้าจากหน้าเว็บ

3) ผู้ที่สามารถใช้บริการและลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้นั้น จะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หากสมาชิกมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดจำเป็นต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครอง

4) เว็บไซต์สามารถใช้ได้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งหากว่าธุรกิจที่จะดำเนินการในประเทศใดๆก็ตาม ในกรณีที่ข้อสงสัยหรือความขัดแย้ง จะใช้กฎหมายของประเทศนั้นๆในการแก้ปัญหา

5) บุคคลทั่วไปสามารถรับข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ได้ทุกหน้า โดยไม่จำเป็นจะต้องจดทะเบียนเป็นสมาชิก อย่างไรก็ตามหากประสงค์ที่จะสั้งซื้อ จำเป็นจะต้องจดทะเบียนเป็นสมาชิก

6) ซีดฟอเรสตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของลูกค้าและจะไม่รวมผู้ลงทะเบียนที่มีข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง

7) ตามข้อตกลงและเงื่อนไข ผู้ใช้งานหรือสมาชิกจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง ปัจจุบันและครบถ้วนเกี่ยวกับตัวเอง รวมถึงการรักษาและเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนดังกล่าวที่จะให้ขเอมูลทุกอย่างเป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน

8) สำหรับผู้ใช้งาน การลงทะเบียนเป็นสมาชิกนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่เป็นเท็จ

9) เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการลงชื่อเข้าใช้บริการด้วย ID ผู้ใช้บริการและรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนโดยถูกต้องจากบุคคลอื่นที่ลักลอบใช้บริการ หรือผู้ใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่ผู้ใช้บริการตัวจริง

10) ในกรณีที่ทางเราพิจารณาแล้วว่ามีผู้ใช้งานปลอมแปลงเป็นผู้อื่นเพื่อลงทะเบียนซ้ำ หรือมีการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ทางเราจะขอดำเนินการตัดสิทธิ์จากการเป็นสมาชิก รวมถึงสิทธิ์ในการใช้บริการโดยที่ไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ

11) ผู้ใช้งานหรือสมาชิกจะต้องแจ้งที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์แอดเดรส)ที่จะนำมาใช้ในเว็บไซต์และจะได้รับข้อความ และ ข่าวสารต่างๆ จากการลงทะเบียนของเขาในเว็บไซต์ ผู้ใช้งานหรือสมาชิกมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับกิจกรรมใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทะเบียนของเขา

12) ห้ามสมาชิกทำการให้ยืม โอนสิทธิ์ความสามารถของสมาชิก หรือ ID ผู้ใช้งานแก่บุคคลที่สาม อีกทั้งการตั้ง ID ผู้ใช้บริการจะต้องไม่มีข้อความที่ทำให้บุคคลที่สามเกิดความไม่สบายใจ

13) ด้วยนโยบายของทางเรา มีความเคารพความเป็นส่วนตัวของสมาชิก ดังนั้นเว็บไซต์จะไม่ตรวจสอบ, แก้ไขการเข้าถึง, หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกโดยไม่ต้องอนุมัติก่อน ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ในข้อตกลงและเงื่อนไข ถูกบังคับโดยศาลหรือโดยการใช้กฎหมาย

14) ไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆในการลงทะเบียนสมาชิก

15) ผู้ใช้งานหรือสมาชิกจะต้องลงทะเบียนด้วยตัวเองบนเว็บไซต์ และมีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องข้อมูลส่วนตัว, ข้อมูลที่ได้รับแจ้ง ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ โดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่เช่นโปรแกรมป้องกันไวรัสและไฟร์วอลล์อื่น ๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางอิเล็กทรอนิกส์ของสมาชิก

ราคาและการจัดส่งสินค้า

16) สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ทางสมาชิกให้ไว้ ตามช่วงเวลาของการร้องขอและจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ตามข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์

17) ระหว่างการยืนยันการสั่งซื้อ ผู้ใช้งานจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับราคารวมของสินค้าและค่าขนส่ง(ถ้ามี) และค่านี้จะได้รับการพิจารณาว่าถูกต้องสำหรับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน และเป็นที่ยอมรับในการทำธุรกรรมการซื้อ

18) ระหว่างการยืนยันการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงินจะปรากฏบนเว็บไซต์

19) กำหนดเวลาการชำระเงินจะเป็นทันทีสำหรับการโอนเงินผ่านธนาคารและสามารถชำระเงินได้ทันที สำหรับวิธีการชำระเงินผ่านบัตรเดบิตและบัตรเครดิต บริการและการจัดส่งจะทำเฉพาะหลังจากที่ยืนยันการชำระเงิน หากไม่มีการชำระเงินหรือทำธุรกรรมถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลใดก็ตาม การบริการจะถูกยกเลิกลง

20) การจัดส่งสินค้าจะทำโดยการไปรษณีย์หรือผู้ให้บริการเอกชนในวันทำการและในระหว่างชั่วโมงการทำงาน ตามความประสงค์ของผู้ใช้งาน และจะถูกส่งไปยังผู้ใช้งานหรือไปยังชื่อและที่อยู่ตามที่ผู้ใช้งานระบุ ด้วยการลงนามในใบจัดส่งผลิตภัณฑ์ ถึงจะถือว่าการจัดส่งสินค้า ได้สมบูรณ์แบบตามที่ร้องขอ

21) เผื่อป้องกันไม่ให้เกิดความล้าช้า ผู้ใช้งานจำเป็นต้องใส่ข้อมูลในการจัดส่งอย่างครบถ้วน

สิทธิและความรับผิดชอบของซีดฟอเรส

22) ซีดฟอเรสขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการส่งเสริมการตลาด โปรโมชั่นจะถูกจัดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่กำหนดและอาจจะถูกยกเลิกในเวลาใด ๆ ที่ซีดฟอเรส เห็นสมควร

23) หลังจากที่มีการชำระเงิน สมาชิกจะไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ แต่หากทาง ผู้ใช้งานหรือสมาชิกมีความประสงค์ที่จะยกเลิกการสั้งซื้อ จะสามารถขอคืนเงินได้ ตามนโยบายการคืนเงิน

24) ปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า จะได้รับการแก้ไขโดยผู้ใช้งานหรือสมาชิกกับ ซีดฟอเรส ผู้ใช้งานต้องทราบดีว่าเว็บไซต์เป็นเพียงช่องทางในการทราบโปรโมชั่น และ ข้อมูลสำหรับการดำเนินการเชิงพาณิชย์

25) ซีดฟอเรส ขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการให้บริการในกรณีที่มีไฟล์ที่เกี่ยวกับสิ่งผิดกำหมาย ดูหมิ่นหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทางศีลธรรมและมารยาทที่ดี หรือไฟล์ที่สามารถสร้างค่าเรียกร้องชดเชย เป็นอันตรายต่อบุคคลที่สาม หรือเป็นความผิดทางอาญา

26) ความรับผิดชอบของซีดฟอเรส จะจบลงทันที หลังจากเสร็จสิ้นการให้บริการการสั่งซื้อทั้งหมด, เงื่อนไขต่างๆ, การจัดส่ง, ซีดฟอเรส จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมทั้งการสูญเสียและความเสียหาย ค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น ๆ

27) ผู้ใช้งานหรือสมาชิกมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลหรือรูปภาพอัปโหลดอยู่ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิคที่มีอยู่ในหน้าของเว็บไซต์

28) ผู้ใช้งานหรือสมาชิกรับทราบและยอมรับว่าเนื้อหาภายในหน้าเว็บไซต์ ซีดฟอเรส รวมถึงข้อความ, การใช้งานซอฟต์แวร์, ดนตรี, เสียง, ภาพถ่าย, กราฟิก, วิดีโอหรือเนื้อหาอื่นๆ จะได้รับการคุ้มครองโดยเครื่องหมายการค้า, ลิขสิทธิ์, สิทธิบัตรหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ

29) ผู้ใช้งานหรือสมาชิกต้องละเว้น ซีดฟอเรส จากการสูญเสียใด ๆ ค่าใช้จ่ายในการเรียกร้องหรือข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นโดยบุคคลที่สาม หรือ ความเดือดร้อนที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผลมาจากการใช้งานใด ๆ หรือการส่งผ่านที่อาจเกิดขึ้นภายใต้ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของ สมาชิก (จากการที่สมาชิกเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์) หรือการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการที่นำเสนอ / การร้องขอใด ๆ ไม่ว่าจะภายในประเทศไทย หรือที่เกิดขึ่นที่ต่างประเทศก็ตาม

การยกเลิกการเป็นสมาชิก

30) ซีดฟอเรส มีสิทธิในการยกเลิกการเข้าถึงการบริการของผู้ใช้งานหรือสมาชิก โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามการพิจารณาของทาง ซีดฟอเรส

31) หากทางสมาชิกมีความประสงค์ที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิก สามารถทำได้โดยการส่ง อีเมลล์ เข้ามาทาง ซีดฟอเรส

32) ซีดฟอเรส ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติการให้บริการที่นำเสนอโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานหรือสมาชิกทราบล่วงหน้า

33) ซีดฟอเรส สามารถส่งประกาศโปรโมชั่นและข้อมูลเกี่ยวกับบริการใหม่ ๆ ฯลฯ โดยการสื่อสารนี้อาจทำได้โดย ติดต่อทางโทรศัพท์, อีเมล์, SMS, MMS, และวิธีการอื่นๆนอกเหนือจากนี้

34) ซีดฟอเรส สามารถปรับเปลี่ยนข้อตกลงและเงื่อนไข และข้อกำหนดทางเทคนิคของสินค้าแต่ละชนิด การซื้อสินค้าโดยผู้ใช้งานหรือสมาชิก หากเกิดขึ้นหลังจากมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนด ผู้ใช้งานหรือสมาชิกถือว่าตกลงกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ