หมวดหมู่ ไม้ยืนต้น
product

ไผ่ซางหม่น (เพาะเมล็ด)

ไม้ยืนต้น กรุงเทพมหานคร
40 30฿
product

ต้นมะริด

ไม้ยืนต้น กรุงเทพมหานคร
300 250฿
product

พันธ์ทุเรียนมูซังคิง

ไม้ยืนต้น นราธิวาส
180 150฿
product

อินทผาลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ไม้ยืนต้น กรุงเทพมหานคร
2040 1700฿
product

ต้นอินทผาลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ไม้ยืนต้น กรุงเทพมหานคร
2040 1700฿
product
2040 1700฿
product

ต้นกล้าไผ่ซางหม่น

ไม้ยืนต้น ลำปาง
50 35฿
product
100 80฿
product

ไม้ฟืนเชื้อเพลิงราคาถูก

ไม้ยืนต้น ภาคกลาง
120 100฿
product

ต้นอินทผาลัม

ไม้ยืนต้น ภาคกลาง
2400 2000฿
product

ต้นทุเรียน

ไม้ยืนต้น สุราษฎร์ธานี
100 80฿
product
120 100฿
product

ต้นกล้าผักหวานป่า

ไม้ยืนต้น แพร่
50 35฿
product

ต้นสำรอง

ไม้ยืนต้น ระยอง
150 120฿
product
30 25฿