นโยบายการคืนเงิน

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

1) ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก็ต่อเมื่อคำสั่งซื้อยังอยู่ในสถานะกำลังดำเนินการ ทางเราจะตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการผ่านทางอีเมลล์ หรือ ทางข้อความ SMS

2) หากสินค้าได้รับการจัดส่งไม่ถูกต้อง ท่านต้องแจ้งให้ทางเราทราบภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ได้รับสินค้าที่ไม่ถูกต้อง ทางเราจะตอบรับคำขอของท่านและแนะนำขั้นตอนที่เหมาะสมในการส่งคืนสินค้าแก่ทางเรา

ขั้นตอนการคืนสินค้า

3) กรอกข้อมูลการการคืนสินค้า พร้อมเเจ้งรายละเอียดรายละเอียดในระบบ ประวัติที่เคยสั่งซื้อ

4) ส่งสินค้ากลับตามที่อยู่ในระบบที่แจ้งใว้หลังจากดำเนินการขอคืนสินค้า พร้อมเเนบใบส่งสินค้า ใบกำกับภาษี หรือ ใบเสร็จรับเงิน

การคืนเงิน

5) ระยะเวลาการดำเนินการคืนเงินหลังจากนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ตามปรกติแล้วผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนในรอบบิลถัดไป ยกเว้นในกรณีบัตรเดบิตซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการคืนเงินตั้งแต่ 30-60 วัน

6) การชำระเงินคืนเราจะไม่คืนค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในการชำระเงิน ตัวอย่างเช่น หากเรียกเก็บเงินจำนวน 1000 บาทจากลูกค้า และจำเป็นต้องทำการคืนเงินค่าสินค้าในภายหลัง เราจะไม่คืนค่าบริการ 39บาท (คิดจาก 3.65% + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

7) การคืนเงินลูกค้าที่ชำระเงินผ่านระบบบิลเพย์เมนต์ ทางเราจะโอนผ่านบัญชีธนาคารที่แจ้งมา โดยใช้เวลา 7-15 วัน ซึ่งชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อของผู้สั่งซื้อสินค้า หากชื่อไม่ตรงกันทางบริษัทฯจะขอเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบัญชีและของผู้สั่งซื้อสินค้าโดยเซ็นต์กำกับยืนยันว่า ผู้สั่งซื้อสินค้ายินยอมให้คืนเงินต่างบัญชี