นโยบายความเป็นส่วนตัว

1) ซีดฟอเรส จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวจากการลงทะเบียน โดยผ่านการ ลงทะเบียนผ่านอีเมลล์ หรือ เฟสบุ๊ก เราอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ท่านได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชี ภายใต้นโยบายต่างๆของผู้ให้บริการ เราจะจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้รับมาดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการของเฟสบุ๊ก

2) ซีดฟอเรสจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของคุณในกิจการหรือกิจกรรมของ ซีดฟอเรสเท่านั้น

3) ซีดฟอเรสจะไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการส่งต่อหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดนอกจากนี้ ซีดฟอเรสจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอก หน่วยงาน หรือองค์กรใดโดยปราศจากความยินยอม

4) เว็บไซต์ของเราจะมีการใช้คุ๊กกี้ เพื่อปรับปรุงข้อมูลและบริการที่มีอยู่และเพื่อช่วยให้การเข้าชมไซต์สะดวกยิ่งขึ้นเราจะใช้คุกกี้เพื่อระบุตัวตนของคุณเมื่อคุณกลับเข้ามาชมเว็บไซต์อีกครั้งในภายหลัง คุกกี้จะไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณสามารถตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ให้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าก่อนที่จะยอมรับคุกกี้ใหม่หรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด

5) ซีดฟอเรส อาจมีการลิงค์ให้เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม แต่เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย หรือการกระทำของบุคคลที่สาม หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมและใช้เว็บไซต์ดังกล่าว

6) เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการปรับปรุงนโยบายนี้

7) หากคุณต้องการปรับปรุงหรือทำการเปลี่ยนแปลงใดๆกับข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ กรุณาติดต่อเราได้ที่ [email protected]

*ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: 19 สิงหาคม 2561