ประโยชน์และความรับผิดชอบสำหรับข้อมูล

1) ข้อมูลที่ทางผู้ใช้งานหรือสมาชิกให้ไว้จะถูกใช้ในการลงทะเบียน, ทางกฎหมาย, การเสียภาษีและวัตถุประสงค์ของข้อตกลงและเงื่อนไข ซีดฟอเรสจะไม่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อจุดประสงค์อื่นใด ๆ และไม่เปิดเผยสาธารณะเว้นแต่มีความจำเป็นโดยการตัดสินใจการพิจารณาคดี

2) ซีดฟอเรส สามารถใช้ข้อมูลที่มีให้โดยสมาชิกเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ

3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้โดยสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดกับ ซีดฟอเรส หรือต่อบุคคลที่สามเป็นผลมาจากความบกพร่องของ ข้อมูลการลงทะเบียนซึ่งอาจส่งผลในการจัดส่งที่ไม่ถูกต้องหรือความล้มเหลวในการจัดส่งสำหรับคนอื่น

4) ผู้ใช้งานหรือสมาชิกมีความรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อาจเกิดขึ้นกับซีดฟอเรส ซึ่งเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติผิดจากเงื่อนไขและข้อตกลง เช่นเดียวกับความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดกับคนอื่น ๆ

5) ซีดฟอเรสจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เนื้อหาของการอัปโหลดไฟล์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อความ, ชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์ที่สะกดผิด หรือรายการอื่น ๆ และไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มีคุณภาพที่แนะนำบนเว็บไซต์สำหรับการจัดส่งที่ถูกต้อง

6) ซีดฟอเรส จะอำนวยสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัย การสื่อสารระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิก และระบบคอมพิวเตอร์ของซีดฟอเรส ในระหว่างขั้นตอนของการลงทะเบียนและ / ของการปรับเปลี่ยนข้อมูลการลงทะเบียน และการส่งรหัสผ่านจะใช้ระบบ SSL (Secure Sockets Layer)

7) ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและใช้แทนข้อตกลงอื่น ๆ ที่ลงนามก่อนหน้า

8) การแจ้งเตือนทั้งหมดใด ๆ ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทางอีเมลหรือจดหมายทั่วไป ทางซีดฟอเรส จะมีการแจ้งเตือนข้อความผ่านเว็บไซต์ให้ผู้ใช้งานหรือสมาชิกทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการให้บริการ ข้อตกลงการให้บริการหรือในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

9) บนหน้าเว็บไซต์จะมีสสินค้าหมวดหมู่ต่างๆ ราคาของสินค้าแต่ละชนิดปรากฎอยู่ และผู้ใช้งานหรือสมาชิก สามารถเลือกประเภทที่ต้องการ ข้อมูลราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะถือว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องในการใช้บริการ ด้วยเหตุนี้ผู้ใช้งานหรือสมาชิกควรจะศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์อย่างละเอียด รวมถึงช่วงเวลาของการสั่งซื้อ

10) นอกจากนี้ ซีดฟอเรส เป็นเจ้าของข้อมูล, เอกสาร, รูปภาพและวัสดุที่มีอยู่ภายในเว็บไซต์ ดังนั้นถ้าหากทางผู้ใช้งานมีการทำซ้ำ ผู้ใช้งานจะถูกลงโทษตามกฎหมาย

11) ข้อตกลงนี้ ไม่ได้บ่งบอกถึงความเป็นปึกแผ่นระหว่างคู่สัญญาใด ๆ และ คู่สัญญา ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนหรือข้อผูกมัดหนึ่งในนามของคู่สัญญา

12) ด้วยการสั่งซื้อในเว็บไซต์ ทางเราจะถือว่า ผู้ใช้งานหรือสมาชิกยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ และจะปฏิบัติตาม จนถึงการจัดส่งสินค้าและชำระเงิน